CRM verktyget som lyfter ditt företag.

Sätt gamla sanningar på sin ända genom att rethink CRM.
Detta är början på ert företags framgångsresa. Vi gör det tillsammans!

Sätt gamla sanningar på sin ända - rethink CRM. Detta är början på ert företags framgångsresa. Vi gör det tillsammans!

CRM verktyget som lyfter ditt företag!

Detta är bara början på er framgångsresa.

Sätt gamla sanningar på sin ända genom att rethink CRM. Detta är början på ert företags framgångsresa. Vi gör det tillsammans!

100% flexibilitet.

Helt ärligt – vad är poängen med en hög krångliga funktioner samlade som nålar i en höstack?

Vi har skapat ett användarvänligt CRM. Du hittar direkt, förstår direkt. Så låt oss avmystifiera CRM. Vår vision har alltid varit att skapa det smidigaste and enklaste verktyget – och därmed förutsättningar för bättre och enklare affärer. Du väljer själv vilka delar ni har behov av.

100% flexibilitet och skalbart efter era behov.

Honestly - what is the point with having a bunch of complicated functions? We have created a user friendly CRMOur vision has always been to create the smoothest and easiest tool for users - and therefore the prerequisites for better and simpler deals. You pick and choose which modules you have a need for.

Notyfile når nya höjder.

Utvecklingen har gått i stå i vår alltför bekväma bransch. Det vill vi förändra. Vår målsättning utgår från att modernisera CRM branschen.

Det finns inget som heter tidlöst när det kommer till CRM. Därför arbetar vi aktivt med att förbättra vår produkt – men också förändra bilden av vad ett CRM kan/borde vara.

Notyfile når nya höjder.

The growth and development has gone stagnant in our comfortable branch. We want to change this. Our goal is to modernize the CRM business.

There is no such thing as timeless when it comes to CRM. This is why we actively work on improving our product - but also to change the view of what a CRM could/should be.

Top of the class.

Notyfile passar alla verksamheter – oavsett bransch. Man kan säga att vi på så sätt är ett generellt verktyg and passar lika bra till små enmansföretag som till stora organisationer. Varför? Jo, för att vår CRM-lösning är anpassningsbar och flexibelt uppbyggd för att passa alla typer av behov och branscher.

Nyfiken på hur Notyfile tillämpats inom spännande områden
som telekom, IT, solenergi and media? Kolla in våra artiklar nedan där vi beskriver vår lösning!

What does our customers say?