Avtalshantering

Kontroll på dina och dina kunders avtal

Avtalshantering

Avtalshanteringssystem -
Få koll på alla avtal!

Notyfile avtalshantering är inget arkiv där du laddar upp dina avtal. Det här är en webbaserad användarvänlig portal för att skapa avtal, få påminnelser, ladda upp dokument, lägga in aktiviteter, kalkyler m.m. Detta är direktkopplat med CRM delen. Välj själv om du vill använda båda eller bara den ena separat.

Våra digital system är anpassade efter hur ni vill att er process ska se ut. Det samlar alla avtal på en och samma plattform. Detta leder till en pappersfri avtalshantering. Genom att samla era avtal i Notyfiles avtalshanteringssystem kan ni se vilken status avtalen har, när en signering gjordes eller vem som bör påminnas om att omförhandla.

Den röda tråden i Notyfile är användarvänlighet och att alla delar ska kännas enkla. Avtal kan kännas tråkigt och prioriteras lågt men inte med Notyfile.

Notyfiles hjälper dig att få full kontroll på avtal och åtaganden samt förbättrar översikten och effektiviserar administrativa arbetsflöden.

Skapa avtal

Första momentet är att skapa avtal. Under 1 minut har du skapat första avtalet.

Här finns möjlighet att skapa egna avtalstyper beroende på vad ert företag säljer för tjänster eller produkter.

Påminnelse

När ett avtal passerar datum för omförhandling går det automatiskt ut en påminnelse i form av ett mail.

När detta mail hamnar i inkorgen är det dags att kontakta din kund eller leverantör för omförhandling.

Omförhandling

När omförhandling är gjord hamnar avtalet automatiskt på rätt plats i listan och ligger vilande till nästa omförhandling.

På detta sätt slipper ni själva ha koll på kunder/leverantörer!