E-signering

Skapa - skicka - ta betalt!

E-signering -
Säker, snabb och automatiserad

Vi har tillsammans med Scrive skapat ett nödvändigt komplement till vår portal. En säker, stabil och snabb leverantör av e-signering som används av de största bolagen i norden bl.a. Telia, Avis och Tesla. Med full integrerad e-signering via Scrive kompletteras hela flödet. Från första kontakten med kund till sista. Skicka ut avtal, dokument, fullmakter, prislistor m.m. och få sign på ett ögonblick. Din kund behöver bara ta upp mobilen, läsa och trycka “Signera”. Välj om mottagaren ska signera traditionellt eller med mobilt BankID. Du som skickar dokumentet kan följa förloppet i realtid om mottagaren exempelvis tittat eller signerat. Detta visas som en tidslinje!

För att få en bra överblick har du en samlad vy för alla signeringsprocesser. Denna vy når du via genvägar. Där finns en knapp för express signering där du kan skicka ett dokument för signering i 3 steg.

Skapa e-signering

Första momentet är att ladda upp PDF. Antingen via någon av våra färdiga som mallar exempelvis offert eller avtal. Alternativt att du skapat en PDF och hämtar den från din dator.

Skicka dokument

Efter att du angett mottagare skickas dokumentet till angiven mottagare.

Här finns möjligheten att lägga till flera mottagare. Det kan vara så att om du skickar ett avtal till ett företag så måste flera firmatecknare signera.

Signera

Dokumentet skickas till E-post, mobil eller båda. Det kommer i form av ett meddelande att det finns ett dokument att signera. I meddelandet finns en länk som mottagaren trycker på för att nå dokumentet.

Efter att mottagaren öppnat dokumentet och läst kan hen signera.

Det finns möjlighet att låta mottagaren signera med BankID.