Orderhantering

En fullständig överblick över dina order och ärenden

Orderhantering

Orderhantering​ - Skapa och hantera ordrar

Effektivisera ditt företags orderhantering och förenkla ditt arbete. Med vårt orderhanteringssystem får du full koll på verksamheten och dina affärer. Sälj snabbare och smartare med vårt fullt anpassningsbara orderhanteringssystem.  

Denna funktion används när en användare vill lägga beställningar internt. Alla ordrar som skapas samlas på kundkort. På kundkort kan säljare följa egen order och se status.

Den eller de användare som hanterar ordrar får en Ordervy där alla företagets ordrar samlas och kan där enkelt ta emot, redigera, ändra status etc. En tydlig överblick!

Möjligheten finns att använda denna som support funktion för supportärenden samt koppla till ett kedjekonto om det finns en central kedja som hanterar ordrar.

Skapa

Börja med att skapa din order. Välj företag och ordertyp för att sedan fylla på med nödvändig information.

Våra ordertyper är anpassade utifrån vad ni säljer. När din order är redo blir nästa steg att skicka order.

Hantera

Den eller de personer som tar emot ordrar får nya ordern i samma sekund som användare trycker på skicka.

Det som sparar tid här är att alla i organisationen jobbar på samma ställe. Om en backoffice roll hanterar order ser ex. säljaren det i samma sekund.

Klart

Sista steget är att din order markeras som klar. Användaren som skapade ordern blir meddelad automatiskt.

Detta var en övergripande förklaring hur Notyfile Orderhantering fungerar.