Jack har byggt en av våra populäraste moduler

Jack Yacoub var den första utvecklaren på Notyfile och har sedan dag ett lagt ner hela sin själ i att utveckla det mest användarvänliga CRM-systemet på marknaden. En modul han lagt extra mycket tid och kärlek på är vår populära dialer som används av de flesta användare.

Vad är dialer?

Dialer är ett verktyg som hämtar en lista på alla Sveriges företag och filtrerar efter specifika parametrar. Dessa parametrar kan vara geografi, bransch, operatör, fordon och bolagsnyckeltal. Du kan även själv importera egna listor. Dessa listor skannas av i Notyfile för att se om något bolag redan ligger i spärrlista eller har en aktivitet på sig. Du har alltså i dialer möjlighet att spärra de bolag du inte vill ringa till, de kommer aldrig att bli ringbara för ditt bolag. Ju mer du jobbar i dialer, desto bättre blir materialet du ringer på.

Vilken bransch har mest nytta av dialer?

Till en början byggde vi dialer som en anpassning för telekombranschen, men nu har vi utvecklat den så den passar alla branscher. Statistiken (2022) säger att 60% som använder dialer är telekombolag, 18% är solenergibolag och 22% är övriga bolag. Vi är stora inom telekom, därav siffrorna. Men alla bolag har som sagt värde av dialer.

Vilka roller på ett företag skulle du säga har nytta av dialer?

Alla på ett bolag kan använda dialer och har nytta av dialer, men för till exempel en mötesbokare är dialer perfekt. Statistiken (2022) säger att 60% av de som använder dialer har rollen användare (oftast säljare på företag), 35% har rollen admin (oftast ledare, chefer, VD) och 25% har rollen mötesbokare.

Vad kan man som användare få för information i verktyget?

Dialer är ett verktyg som summerar bolagsöversikt och visar det på ett överskådligt sätt. Generellt får användaren se bolagsöversikt, telefonidata, befattningshavare, bransch, fordonsdata och anpassad kunddata.

Vad får du för feedback från kunder?

Dialer är ett viktigt verktyg för många bolag. Jag skulle säga att den har tre viktiga områden som jag förkortat kallar SHF – säkerhet, hastighet och förutsägelse. Det är något som jag arbetar mycket med. Genom utvecklingsresan med dialer har jag fått mycket feedback, ju mer vi arbetar med SHF desto bättre blir funktionerna för våra kunder. Jag försöker ständigt utveckla och förbättra SHF.

Vad är det som gör att Notyfiles dialer är bättre än andra liknande som finns på marknaden?

Som jag nämnde tidigare så är det arbetet med SHF som gör Notyfiles dialer bättre än liknande verktyg.

Det är en avancerad modul med mycket data, tog det lång tid att utveckla?

En utvecklingsprocess är generellt en lång resa. En programvaruutvecklings livscykel (SDLC) ser ut så här: kravinsamling och analys, design, implementering eller kodning, testning, spridning och underhåll. Det är många delar.

Vad är utmaningarna med en välfungerade dialer?

Den största utmaningen är att hitta den bästa balansen mellan SHF (säkerhet, hastighet och förutsägelse). Det ska vara ett säkert verktyg att använda, men det är också viktigt att leverera kort responstid. Det kan ibland vara en utmaning att få till.

Joakim Malmgrens (CEO) ord om dialer:

Dialer är motorn i säljprocessen. Det är den som föder en säljares kalender med möten och ser till att kalendern är fylld. Med vår teknik blir dialern bättre ju mer du jobbar i den och filtrerar bort irrelevanta bolag. En väldigt viktig och uppskattat modul i plattformen.

Joakim Malmgren, CEO